บริษัท เจบีแอล โปรดักส์ จำกัด       HOTLINE : 084-919-6694
                         
                         02-157-0183 - 4
 
 
   
ABOUT US


บริษัท เจบีแอล โปรดักส์ จำกัด
 
เป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศ ด้วยประสบการณ์จากการเป็นตัวแทนขายสินค้าอุตสาหกรรมมานาน เราจึงเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และราคาเหมาะสมตามจริง เราจึงมีนโยบายในการคัดเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูงตามหลักมาตรฐานสากลจากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง สินค้าของเราจึงเป็นที่ยอมรับของกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ


ความตั้งใจของเรา

บริษัทเรายืนยันที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ข้อมูลและบริการให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เรามุ๋งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีเลิศ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงวัสดุที่ใช้กับเครื่องจักร จากต่างประเทศมากขึ้น  เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับกลุ่มโรงงานและผู้ผลิตต่างๆ เราจึงมีความยินดีที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้า


 
SERVICES

บริการงานตัดโลหะ
ตัดตะแกรงทอลวดตามแบบ

บริการขึงตะแกรงตามรูปแบบที่ต้องการ
บริการตัดตะแกรงเป็นรูปแบบต่างๆ

บริการขนส่ง
ทางบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้า ให้ผู้บริโภคตามเวลาและสถานที่กำหนด

บริการติดตั้ง
ม่านริ้วพีวีซี
ม่านชีท
ติดตั้งเครื่องล่อดักแมลง
ม่านอากาศ