บริษัท เจบีแอล โปรดักส์ จำกัด       HOTLINE : 084-919-6694
                         
                         02-157-0183 - 4
   
PRODUCT

PRODUCT NAME : : ตะแกรงลวดหยักสานสแตนเลส
 
PRODUCT DETAIL  

ตะแกรงลวดสาน ( WIRE NETTING )

ผลิตโดยการนำลวดสแตนเลส (STAINLESS WIRE ) ลักษณะผิวเรียบ ปราศจากรอยตำหนิ ทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อสภาพภูมิอากาศ มาผ่านกระบวนการรีดเป็นรอนหยักตามขนาดของระยะห่าง แล้วนำมาสานขึ้นรูปเป็นรอน ระยะห่างของลวดตะแกรงสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวด ที่สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 2.00 มิล จนถึง 4.00 มิล ระยะห่างของลวดเล็กสุด 10 mm. ถึงระยะห่างใหญ่สุด 3”

นอกจากลวดสแตนเลส (STAINLESS WIRE ) แล้ว ยังสามารถนำวัสดุชนิดอื่นมาผลิตได้อีก เช่น ลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL WIRE)

ลักษณะการใช้งานของลวดตะแกรงสาน ( WIRE NETTING ) มีดังนี้

1.การกั้นรั้วแบ่งอาณาเขตเพื่อความปลอดภัยบนถนน,ทางรถไฟ,สนามบิน,อาคารบ้านเรือน,ชายแดน

2.การกั้นอาณาเขตในลักษณะโปร่งแสง

3.การปศุสัตว์

4.อุตสาหกรรมอาหาร ใช้วางอาหารเพื่อแปรรูป เช่น การแช่แข็งหรือการทอดที่ใช้ความร้อนสูง